พลังแฝงชื่อ

(อ.ชินวัจน์ ผู้คิดค้น)

เป็นการคำนวณพลังของตัวอักษรแต่ละตัวที่เชื่อมโยงกันโดยตัวอักษรของพยัญชนะไทยทั้ง ๔๔ ตัว และสระทั้ง ๓๒ ตัว จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปดังนี้
ธาตุไฟ ได้แก่ ก, ด, ท, ถ, ภ, ฤ, ศ, ส, ซ, อุ, อา, อำ
ธาตุดิน ได้แก่ ข, ช, บ, ป, ง, ฉ, ณ, ฌ, น, ม, ห, ฮ, ฎ, ฬ, อู, เอ, แอ
ธาตุลม ได้แก่ ฆ, ฑ, ฒ, ต, ฃ,  ย, พ, ฟ, ผ, ฝ
ธาตุน้ำ ได้แก่ ค, ธ, ร, ญ, ษ, จ, ล, ว, อ, อิ

การวิเคราะห์ตามหลักพลังแฝง

 • ใช้วิธีการ จับคู่ตัวอักษรที่ส่งเสริมกันในแต่ละธาตุ เช่น
  คำว่า ชิน จะได้ ช+ิ+น เป็นการเสริมธาตุดิน(ช) ธาตุน้ำ(สระ อิ)และธาตุดิน(น) ซึ่งเป็นการรวมพลังของธาตุดินและธาตุน้ำ ก็จะทำให้พลังของคำว่า “ชิน” มีพลังเสริมดวงขึ้นมาทันที ทั้งนี้ต้องนำ พื้นดวงชะตา และนามสกุล มาวิเคราะห์ด้วย

ต้นกำเนิดศาสตร์พลังแฝง

 • จากการสังเกตุและเก็บสถิติของชื่อตั้งแต่ปี 2548 ทำให้ อ.ชินวัจน์ ได้เห็นว่าเลขศาสตร์ที่ใช้ในการตั้งชื่อนั้นถึงแม้ผลรวมทางเลขศาสตร์จะเหมือนกัน แต่ชีวิตของบุคคลนั้นแตกต่างกันไป บางคนชื่อผลรวมไม่ดีแต่ชีวิตก็ดีได้เช่นกันอย่างเช่นเจ้าสัว ธนินท์ เป็นต้น

  จึงทำให้ค้นพบว่าตัวอักษรของชื่อทุกตัวอักษรนั้นจะส่งผลต่อดวงชะตา ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนตั้งชื่อผลรวมดีและชีวิตไม่ดี เพราะว่าพลังแฝงอักษรไม่ดีนั่นเองครับ

About Main Image

มหาทักษา

เป็นหลักการตั้งชื่อพื้นฐานที่คนไทยทั่วไปนิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ได้แก่ บริวาร อายุ เดช ศรี มูลละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ซึ่งแต่ละภูมิก็จะมีกลุ่มตัวอักษรประจำทักษาแตกต่างกัน ซึ่งการนำตัวอักษรมาใช้ในการตั้งชื่อนั้น จะต้องดูวันเกิด เวลา ตามหลักโหราศาสตร์ไทยและหลีกเลี่ยงกลุ่มอักษรที่เป็นกาลกิณีประจำวันเกิด

ความหมายของแต่ละภูมิทักษา

 • บริวาร ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง
 • อายุ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเบียดเบียน
 • เดช ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคนได้
 • ศรี ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา มีสิริมงคล
 • มูละ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทรัพย์สินเงินทอง ทุนทรัพย์ผล หลักฐานความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น มีกำไร ประสบความสำเร็จในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ
 • อุตสาหะ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอย  มีความพยายามของตนเอง มีความรับผิดชอบ หัวคิดริเริ่มพยายาม  แรงจูงใจ ทิฐิมานะ การประกอบกิจการค้า การเกษตรกรรม
 • มนตรี ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน ครอบครัว ชอบใฝ่รู้
 • กาลกิณี โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรควุ่นวายในการดำเนินชีวิต ความเหน็ดเหนื่อย ไม่มีโชคลาภ ควรเลี่ยงการตั้งชื่อที่มีตัวอักษรหมวดนี้ปรากฏอยู่

การนับวันเกิด ตามหลักโหราศาสตร์

 • หลักการคือนับกลางวันและกลางคืนเป็นวันเดียวกัน
 • วันอาทิตย์ : 06.00 น.ของเช้าวันอาทิตย์ ไปจนถึง 05.59 ของเช้าวันจันทร์
 • วันจันทร์ : 06.00 น.ของเช้าวันจันทร์ ไปจนถึง 05.59 ของเช้าวันอังคาร
 • วันอังคาร : 06.00 น.ของเช้าวันอังคาร ไปจนถึง 05.59 ของเช้าวันพุธ
 • วันพุธ(กลางวัน) : 06.00 – 17.59 น. ของวันพุธ
 • วันพุธ(กลางคืน) : 18.00 ของวันพุธ ไปจนถึง 05.59 ของเช้าวันพฤหัสบดี
 • วันพฤหัสบดี : 06.00 น.ของเช้าวันพฤหัสบดี ไปจนถึง 05.59 ของเช้าวันศุกร์
 • วันศุกร์ : 06.00 น.ของเช้าวันศุกร์ ไปจนถึง 05.59 ของเช้าวันเสาร์
 • วันเสาร์ : 06.00 น.ของเช้าวันเสาร์ ไปจนถึง 05.59 ของเช้าวันอาทิตย์
About Main Image

เลขศาสตร์

เลขศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข การคำนวณตัวเลข ของดวงดาวต่างๆ ทางโหราศาสตร์ซึ่งตัวเลขแต่ละตัวมีความหมายในตัวเอง สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตของท่าน ทำให้เลขศาสตร์มีความสำคัญเป็นอย่างมาก จนมีนักโหราศาสตร์หลาย ๆ ท่าน หันมาศึกษากันอย่างแพร่หลาย ทั้งในปัจจุบันได้มีการใช้เลขศาสตร์ในการตั้งชื่อ-นามสกุล และรวมไปถึงการทำนายเลขทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์ บ้านเลขที่

โดยเลขศาสตร์ สามารถแทนค่าพยัญชนะและสระต่าง ๆ ออกมาเป็นค่าตัวเลข ซึ่งการตั้งชื่อมงคล ควรมีการวิเคราะห์นามสกุลก่อนว่าได้เลขศาสตร์ใด เพราะนามสกุลมีผลต่อการตั้งชื่อจริง โดยนอกจากชื่อและนามสกุลที่ควรมีเลขศาสตร์ดีแล้ว ผลรวมเลขศาสตร์ของชื่อและนามสกุล ก็ควรมีผลรวมเลขศาสตร์ที่ดีด้วย ซึ่งจากที่กล่าวมาจะแบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน ดังนี้

การวิเคราะห์ตามหลักเลขศาสตร์

 • การวิเคราะห์ตามหลักเลขศาสตร์ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ชื่อ, นามสกุล, และผลรวมของชื่อ-นามสกุล โดยในแต่ละส่วนจะมีอิทธิพลต่อเจ้าชะตา ดังนี้

  • ผลรวมของชื่อ : มีอิทธิพลกับดวงชะตา 70%
  • ผลรวมของนามสกุล : มีอิทธิพลกับดวงชะตา 10%
  • ผลรวมของชื่อ-นามสกุล : มีอิทธิพลกับดวงชะตา 20%
About Main Image

รหัสชีวิต

รหัสชีวิต คือ เป็นการบอกลักษณะโดยรวมของบุคคลนั้นๆ ว่าชีวิตเป็นอย่างไรเช่นลักษณะนิสัยใจคอ รวมถึงการเงิน การงาน ความรักด้วย จึงเป็นอีกหนึ่งศาสตร์สำคัญที่ใช้ในการตั้งชื่อ โดยใช้การถอดค่าตัวเลขตามกำลังของดวงดาว

ความหมายของรหัสชีวิต

  • เลข 1 ผู้มียศศักดิ์
  • ชะตาชีวิตกล้าแข็งสง่างามมีอำนาจวาสนามีบารมี มีความเป็นผู้นำสูง เป็นที่ยอมรับในสังคม เป็นคนมีศักดิ์ศรี รักความก้าวหน้า สุขุมรอบคอบ เป็นผู้นำครอบครัวที่ดีและเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปผู้ใดได้คบหาใกล้ชิดด้วยก็รู้สึกอบอุ่นใจสบายใจ มีความรับผิดชอบสูง
  • เลข 2 ผู้มีความเมตตา
  • มีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โอบอ้อมอารี มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความสง่างามใครได้อยู่ใกล้หรือคบหาด้วยก็มีความสุข จะไปอยู่ที่แห่งใดก็มีผู้คนผูกพันรักใคร่และคิดถึงตลอด เป็นคนใจเย็น อ่อนโยน รักใคร่ ห่วงใย และมีเมตตา ต่อคนรอบข้างเป็นอย่างดี มองโลกในแง่ดี มีความสุขกาย สุขใจ มักมีโชคในเรื่องความรัก ความสำเร็จในชีวิตมาจากความสามารถของตนเอง
  • เลข 3 ผู้มีความกล้าหาญ
  • เป็นคนขยัน ขันแข็ง หนักเบาเอาสู้ ต่อสู้กับความยากลำบาก เป็นลักษณะของผู้มีความกล้าหาญ ต้องลำบากก่อนจึงจะประสบผลสำเร็จ มักไม่ค่อยฟังใคร มีโมหะจริต เจ้าอารมณ์ ค่อนข้างเป็นคนใจร้อน กล้าคิดกล้าทำ ตัดสินใจเร็ว ชีวิตขึ้นลงไม่แน่นอนเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตนเอง มีความเครียดและแรงดกดดันเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอ
  • เลข 4 นักมีวาทะศิลป์
  • เป็นคนฉลาดมีสติปัญญาไหวพริบดีมาก รู้ทันคน ฉลาดในการวางตัวในที่ทุกสถานการณ์ มีคำพูดที่น่าเชื่อถือ และมีศิลปะในการพูดมากเป็นคนช่างพูดช่างเจรจา มีทักษะเป็นเลิศด้านการเจรจาสื่อสาร พูดยังไงให้คนเชื่อใจ ไม่ว่าใครที่ได้คุยด้วยก็จะชอบ หรือเคลิบเคลิ้มตาม เพราะคำพูดคำจามีเสน่ห์เป็นอย่างมาก มักทำงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน จะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตามลำดับ
  • เลข 5 ผู้มีปัญญาและคุณธรรม
  • เป็นผู้มีความรู้ดี มีปัญญาดี ชอบเรียนรู้อยู่เสมอ รักความยุติธรรม น่าเชื่อถือและน่าเลื่อมใสศรัทธาของคนที่พบเห็น มักจะชอบเรื่องการศึกษา ศาสนา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำการงานใดๆ มักราบรื่น สุขุม มีคุณธรรม จิตใจดีมีเมตตาใฝ่ไปในทางธรรม เป็นที่น่าเชื่อถือและน่าเคารพเลื่อมใสศรัทธาของคนที่พบเห็น และด้วยปัญญาที่มีอยู่จะทำประสบความสำเร็จในชีวิต ประกอบการงานใดๆ ก็มักจะราบรื่นรุ่งเรือง
  • เลข 6 ผู้มีความมั่งคั่ง มีคนอุปถัมภ์ดีมั่นคงด้วยยศศักดิ์มีเสน่ห์และสง่างามเป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบของคนทั่วไปใครๆก็อยากอยู่ใกล้ชิดมีความสุขกายสุขใจ ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุข มีคนคอยให้ความช่วยเหลือ มีมิตรสหายมาก มีเสน่ห์ เป็นที่รักของคนทั่วไป เงินสามารถหามาได้โดยง่าย โดยรวมชีวิตไม่ค่อยลำบาก
  • เลข 7 ผู้มีความหนักแน่น
  • มีสติปัญญาและความอดทนเป็นเลิศ มีทรัพย์สินมากมีอำนาจเป็นบารมีดีเป็นที่รักใคร่นับถือของคนทั่วไปมีความอดทนสูง ทำงานที่ต้องวางแผนระยะยาวได้ดี พูดแล้วมีเหตุผล พูดตรงเปิดเผย คนฟังเชื่อถือในวาจา ชีวิตประสบความสำเร็จดี มีวิริยะอุตสาหะ มักเป็นคนซื่อสัตย์มั่นคง ประหยัดมัธยัสถ์ มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
  • เลข 8 ผู้มีอิทธิพล 
  • คนใจกว้าง มีน้ำใจกับเพื่อนฝูง เป็นคนฉลาดเฉลียว ทันคน กล้าเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย เป็นความกล้าแบบมีชั้นเชิง รู้จักพลิกแพลง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ไหวพริบดี ปรับตัวและเอาตัวรอดได้เก่ง ทะเยอทะยาน วิเคราะห์สถานการณ์ได้รวดเร็ว มีศรัทธาในตัวเองสูง ชักจูงโน้มน้าวผู้อื่นได้ดี ได้น่าเชื่อถือ
  • เลข 9 ผู้มีญาณหยั่งรู้  
  • มีอำนาจวาสนาบารมี มีคนยกย่อง มีเมตตาธรรม ผู้คนทั้งใกล้ไกล เคารพรักและยำเกรง จะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างดีงาม เป็นที่ปรึกษาของคนทั่วไป มีปัญญา มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ชะตาชีวิตสดใสรุ่งโรจน์ ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ มักเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง จะได้เป็นใหญ่เป็นโต และเป็นที่สรรเสริญแก่คนทั่วไป ชอบด้านศาสนาเป็นพิเศษ เลื่อมใสต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
About Main Image