แบบฟอร์มวิเคราะห์ชื่อ

กรอกชื่อ-นามสกุลให้ครบถ้วน

ชื่อนั้นสำคัญไฉน?

"ชื่อ" ของบุคคลนั้น นับว่ามีความสำคัญมาก

คนโบราณหรือ นักปราชญ์ ในสมัยก่อน ท่านจะมีความพิถีพิถันกันมาก เพราะหากว่า ตั้งชื่อให้ไม่ถูกโฉลกแล้ว ก็อาจจะนำความเสียหายมาสู่บุคคลนั้นได้ง่ายความสัมพันธ์ของชื่อกับบุคคลนั้น เราจะเห็นว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนไปในทิศทางเดียวกันเสมอ ชื่อยังแสดงถึงความเป็นเพศชาย และเพศหญิงไปในตัวของมันเองด้วย เพราะว่าการแบ่งเพศของชื่อนั้น ก็มีการแบ่งเช่นเดียวกันกับมนุษย์เราด้วย คือ มีเพศหญิง เพศขาย ถ้าแบ่งตามลักษณะ ก็จะมีอยู่ ๒ ประเภท หรือลักษณะของ หยิน กับหยาง นั่นเอง การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งชื่อ เพื่อให้ถูกโฉลกกับบุคคล จึงนับว่าสำคัญประการหนึ่ง เพราะเป็นการเอาใจใส่ในตัวเรา บุตรหลานคนใกล้ชิดเป็นลำดับแรก

หลักของการตั้งชื่อในเบื้องต้น

เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้จากหลักที่ง่ายๆ กันก่อน แล้ว จึงค่อยขยับขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงขั้นสูง คือ ขั้นปฐม มัธยม และก็อุดมศึกษา ความรู้เกี่ยวกับหลักการตั้งชื่อตามศาสตร์วิชามหาทักษา เลขศาสตร์ พลังมหาจักรวาล พลังกำลังดวงดาว และที่ผมให้ความสำคัญมากที่สุดคือ "ศาสตร์พลังแฝง" ซึ่งผมได้ค้นพบว่าตัวอักษรทุกๆตัวในชื่อนั้นจะมีพลังเชื่อมโยงกัน ดังนั้นการตั้งชื่อมงคลควรใช้ศาสตร์หลายๆ ศาสตร์ที่มีความเที่ยงตรงมาใช้ประกอบการตั้งชื่อถึงจะได้ชื่อมงคลที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลนั้นตามพื้นดวงเกิดที่เกิดจากการผูกดวงชะตาตามแบบโหราศาสตร์ไทยที่เรียกว่า "ราศีจักร " ดั้งนั้นผมจะย้ำเสมอว่าหากไม่มีความรู้ด้านโหราศาสตร์ก็ทำให้การตั้งชื่อนั้นไม่ดีเท่าที่ควร แนะนำให้เปลี่ยนกลับผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการตั้งชื่อถึงจะดีที่สุดครับ

อ.ชินวัจน์

ประวัติทางด้านโหราศาสตร์

- ดูดวง ทำนายดวงชะตาด้วยราศีจักร ตั้งแต่ปี 2548 (ปัจจุบันไม่รับดูแล้ว)

- ตั้งชื่อมงคล ตั้งแต่ปี 2548 - ปัจจุบัน

- ผู้คิดค้นศาสตร์พลังแฝงของตัวอักษร หนึ่งเดียวในประเทศไทย

- ผู้คิดค้นศาสตร์พลังมหาจักรวาลจากกำลังดาวจากตัวอักษรของชื่อ

- มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดเบอร์มงคลให้เหมาะกับดวงชะตา

- มีประสบการณ์ตั้งชื่อมงคล วิเคราะห์ชื่อ นามสกุล ตั้งชื่อลูกชาย ตั้งชื่อลูกสาว ดูดวงด้วยโหราศาสตร์ไทย โดยใช้ราศีจักร เลขศาสตร์ พลังแฝง พลังมหาจักรวาล มหาทักษา รหัสชีวิต และจัดเบอร์มงคลให้เหมาะสมกับดวงชะตา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 รวมเป็นระยะเวลา 19 ปี

ประวัติทางด้านการศึกษา

- ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.)

ทำไมต้องตั้งชื่อกับ อ.ชินวัจน์

- ได้ชื่อมงคลเกรด A+ ไม่มีข้อเสีย

- ใช้ศาสตร์พลังแฝงของตัวอักษรในการตั้งชื่อ ซึ่งแตกต่างจากสำนักอื่น

- ได้ชื่อที่เสริมดวงทุกด้าน การเงิน การงาน ความรัก สุขภาพ

- ผ่านการผูกดวงชะตาด้วยโหราศาสตร์ไทย ทำให้มั่นใจว่าชื่อเหมาะกับดวงชะตาแน่นอน

- ทราบเทพประจำตัวที่คุ้มครองเราตั้งแต่เกิดจากพื้นดวงชะตา(Premuim)

- ได้รับหินมงคลเสริมดวงตรงกับวันเกิด(Pro-Premuim)

- ลดความเสี่ยงในเรื่องการตั้งชื่อด้วยตนเองที่อาจผิดพลาดได้

- ได้รับชื่อที่ดีที่สุด 2-3 ชื่อ(ความเป็นจริงควรได้ 1 ชื่อที่ดีที่สุด) จากฐานข้อมูลกว่าหมื่นชื่อ

About Main Image