ถวายหลังคาวัดที่ทรุดโทรม

ถวายหลอดและฝ้าที่ทรุดโทรมให้วัด

ไหว้พระบริจาคเงินตามวัดต่างๆ